كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رئیس دانشگاه پیام نور لرستان:                 دکتر منوچهر ططری

شماره تماس :                                                33351135 -066

نمابر :                                                             33350145- 066

ایمیل :                                                       manochehr61@yahoo.com


سامانه پیامکی رئیس دانشگاه:                       3000497104
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما