نام ونام خانوادگی: نعمت جمشیدی
سمت: حراست ونگهبانی
تحصیلات:کارشناس روانشناسی
همراه:09163608825
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
نام ونام خانوادگی:مرادویسی دولیسکان
سمت:حراست ونگهبانی
تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
همراه: 09163614606
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما