علی
نام ونام خانوادگی: علی گراوند
سمت:  عضوعلمی ونماینده گروه الهیات وحقوق
تحصیلات: کارشناس ارشد الهیات(گرایش فلسفه وکلام)
همراه: 09166601567
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226