كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1
دکتر محمد رضا جعفری خبر داد:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور لرستان رئیس دانشگاه پیام نور لرستان از ایجاد ساعت کارآفرینی در تمامی مراکز/ واحد های این دانشگاه خبر داد و افزود: با مصوبه شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور لرستان و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در جهت ارتقاء سطح کارآفرینی در ابعاد آموزشی و پرورشی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهها، ساعت کارآفرینی در تمامی مراکز/ واحد های این دانشگاه ایجاد و از ترم جاری فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد.

محمد رضا جعفری ضمن بر شمردن فواید ایجاد ساعت کارآفرینی در دانشگاه پیام نور لرستان تصریح کرد: آموزش کارآفرینی با تحلیل اجزای فرآیند کارآفرینی،کارآفرینان را به سوی مخاطره‌پذیری، مسئولیت‌پذیری،همدلی،تعاون و دیگر اجزای مرتبط با کارآفرینی هدایت خواهد کرد؛به طوری که با تغییر روحیه،اهداف،ارزش‌ها و باورها امر خطیر کارآفرینی در رفتار کاری آنان نهادینه شده و فرهنگ‌ کارآفرینی از این طریق ارتقا می‌یابد.

وی افزود: در این ساعات برای علاقمندان فیلم کارگاها و دوره های آموزشی با موضوع کارآفرینی پخش یا برگزار می گردد. و با توجه به کاربردی بودن این مباحث می تواند منشا خدمات خوبی برای ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی بویژه دانشجویان نسبت به کارآفرینی شود.

س
نام ونام خانوادگی:صادق حیدرپور
سمت: مدیر امور اداری
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226