عزیز
نام ونام خانوادگی: عزیز شیخی
سمت: خدمات دانشگاه
تحصیلات: دیپلم
همراه:09375729542
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226