اطلاعیه ها
1
شنبه 7 شهريور 1394 آزمون تکدرس (معرفی به استاد )22 شهریور 94 ساعت 10 صبح برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور کوهدشت دانشجویانی که امتحان معرفی به استاد دارند می توانند از تاریخ 11/6/94 تا 16/6/94 به کارشناس مربوطه در آموزش دانشگاه مرجعه فرمایند
همچنین تاریخ‌ آزمون تکدرس در 22/6/94 ساعت 10 صبح در محل سالن امتحانات برگزار می شود.دانشجویان محترم سعی کنند در موعد مقررنسبت به ثبت نام خود در اسرع وقت اقدام نمایند در غیر اینصورت از امتحان آنها ممانعت بعمل می آید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر