همايش ها
قران
ثبت نام نوزدهمین دوره مسابقات قرآن ششروع شد
زمان: چهارشنبه 17 دي 1393
مكان:
ثبت نام نوزدهمین دوره مسابقات قرآن شروع شد
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور کوهدشت در سایت نوزدهمین دوره مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی http://www.pnuquran19.ir تمامی سازو کار مسابقات ارائه شده است و دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام در بخشهایی که علاقمند هستند اقدام کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ