همايش ها
همایش
همایش علمی بیست و پنج سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور
زمان: شنبه 13 دي 1393
مكان:
همایش علمی بیست و پنج سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور
زمان: یکشنبه 25 آبان 1393
مکان: تهران-دی ماه1393
برگزار کنندگان: دانشگاه پیام نور
همایش علمی بیست و پنج سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ