همايش ها
هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
زمان: شنبه 13 دي 1393
مكان:
زمان: شنبه 17 آبان 1393
مکان: استان لرستان -خرم آباد- شهریور1392
برگزار کنندگان: دانشگاه پیام نور استان لرستان
هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

زمان:
مکان: استان لرستان - خرم آباد
برگزار کنندگان: دانشگاه پیام نور استان لرستان

هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ( تاریخ درج:2/6/92)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ