همايش ها
دلفان

دلفان
اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
زمان: شنبه 13 دي 1393
مكان:زمان:
پنجشنبه 15 آبان 1393
مکان: دانشگاه پیام نور لرستان - دلفان - 1393
زمان:
مکان: لرستان- دلفان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ